CÂN ĐIỆN TỬ YA_OHAUS

– Trọng lượng mẫu tại hiện trường, phân xưởng sản xuất, bộ phận KCS… –Màn hình chỉ thị hiện số tinh thể lỏng (LCD)

Ứng dụng cân đo định lượng giấy, định lượng hàng lượng cao xu sau khi đốt
– Ứng dụng cân đo định lượng giấy ( ví dụ : cắt (10 x 10)cm giấy đem lên cân nếu kết quả 250 thì giấy cocell 250, nếu 170 thì cocell 170
– Ứng dụng cân đo định lượng mủ cao xu ( ví dụ : lấy 100g mủ nước trong ốn thủy tinh đối lên rồi cân lại nếu bao nhiêu g thì độ

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo