CÂN OHAUS_NVL,CAN OHAUS_NVL

‘- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/10,000, 1/20.000.) – Màn hình hiển thị LCD rỏ dể đọc. – Chức năng tự kiểm tra pin

Thông số kỹ thuật

Model

NV501 : 510 gx 0,1g

NV1101: 1.100g x0,1g

NV2101 : 2100g x0,1g

NV4101 : 4.100g x0,2g

NV5101 : 5100g x0,5g

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo