CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM EC

Nguồn phụ để kết nối với cân khác – Măt bàn cân bằng Inox – Dùng pin sạc

Các model của CÂN ĐIỆN TỬ ĐẾM EC EC-OHAUS Sau EC (Ohaus – USA .

– Cân Điện Tử EC3-(3Kg x 0.1g)
– Cân Điện Tử EC6-(6Kg x 0.2g)
– Cân Điện Tử EC15-(15Kg x 0.5g)
– Cân Điện Tử EC30-(30Kg x 1g)

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo