Cân siêu thị tính tiền CAS

Cân siêu thị tính tiền CAS Kích thước chuẩn: 410(W)x430(D)x197 (H) Cột hiển thị: 410(W) x 483(D) x 585 (H)

Cân In Nhãn LP-1 (15Kg x 5g)
Cân In Nhãn LP-1 (30kg x 10g)
Cân In Nhãn LP-1 (15kg x 2g)
Cân In Nhãn LP-1 (30Kg x 5g)

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo