CÂN SÀN ĐIỆN TỬ CAS 1T

Thông số kỹ thuật :
Cân Sàn CAS 1 Tấn
Cân Sàn CAS 2 Tấn
Cân Sàn CAS 3 Tấn
Cân Sàn CAS 5 Tấn
Cân Sàn CAS 10 Tấn
Cân Sàn CAS 15 Tấn