CÂN CHẤT LỎNG

‘- Bộ chỉ thị để rời trên trụ Inox dễ bảo quản.

– Tiết kiệm điện: tự động tắt cân khi không sử dụng, tự động về Zero khi khởi động.

– Hiển thị LED, cao số 30.48mm (dễ nhìn).