Showing all 4 results

cân điện tử đếm từ 1kg đến 30kg còn gọi là cân đếm số lượng sản phẩm , được sử dụng phổ biến ở các cửa hàng , xưởng sản xuất , nhà máy chế biến nông sản, thuỷ sản và hộ gia đình vvv..