Showing all 4 results

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ

CÂN ĐẾM ĐIỆN TỬ từ 1kg đến 30kg còn gọi là cân đếm số lượng sản phẩm , được sử dụng phổ biến ở các cửa hàng , xưởng sản xuất , nhà máy chế biến nông sản, thuỷ sản và hộ gia đình vvv..