CÂN CUỘN TOLE

Là sản phẩm được sản xuất đặc thù giành chủ yếu cho ngành thép ( cân những khối thép cuộn, tôn cuộn) hoặc cân giấy cuộn. Kết cấu vì thế cũng khác biệt so với những sản phẩm cân sàn điện tử thông thường.

Cân tôn cuộn 1 tấn

Cân thép cuộn 2 tấn

Cân giấy cuộn 3 tấn

Cân thép cuộn 5 tấn

Cân thép cuộn 10 tấn

Cân thép cuộn 15 tấn 20 tấn

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo