CÂN METTLLER_TOLEDO

Màn hình hiển thị bằng trục đứng có thể xoay 360 độ, phím chuyển đổi đơn vị kg/g/ êm nhẹ – Chứng nhận chất lượng , đã được Phê duyệt mẫu tại Việt Nam do Tổng Cuc Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam

Cân Bàn Điện Tử 60kg Sai Số 0.005kg

Cân Bàn Điện Tử 100kg Sai Số 0.01kg

Cân Bàn Điện Tử 150kg Sai Số 0.02kg

Cân Bàn Điện Tử 300kg Sai Số 0.05kg

Cân Bàn Điện Tử 500kg Sai Số 0.1kg

Chính xác cao( độ phân giải bên trong: 1/20,000) .

– Màn hình hiển thị LCD Số rỏ dể đọc.

– Chức năng tự kiểm tra pin và báo Pin sắp hết.

– Cổng giao tiếp RS-232( Lựa chọn).

– Sàn cân được thiết kề vững chắc cho nhiều lĩnh vực.

– Màn hình hiển thị bằng trục đứng có thể xoay 360 độ, phím chuyển đổi đơn vị kg/g/ êm nhẹ

– Chứng nhận chất lượng , đã được Phê duyệt mẫu tại Việt Nam do Tổng Cuc Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo