CÂN BÀN ĐIỆN TỬ BBA211

Thông số kỹ thuật :

Cân Bàn Điện Tử 30kg Sai Số 0.001kg

Cân Bàn Điện Tử 60kg Sai Số 0.005kg

Cân Bàn Điện Tử 100kg Sai Số 0.01kg

Cân Bàn Điện Tử 150kg Sai Số 0.02kg

Cân Bàn Điện Tử 300kg Sai Số 0.05kg

Cân Bàn Điện Tử 500kg Sai Số 0.1kg