CÂN BÀN ĐIỆN TỬ CAS DH

Thông số kỹ thuật :
Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 60kg Sai Số 0.01kg
Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 100kg Sai Số 0.01kg
Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 120kg Sai Số 0.01kg
Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 150kg Sai Số 0.02kg
Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 300kg Sai Số 0.05kg
Cân Bàn CAS – HÀN QUỐC 500kg Sai Số 0.1kg

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo