Cân treo mini Shayonam

  • Tên mẫu số WH-A08
  • Kích thước Trung bình
  • Nhãn hiệu Thời trang Shayonam
  • Vật chất Thép không gỉ
  • Loại sản phẩm Quy mô nhà bếp