Cân In tem Dán Aclas-CS1X

  • Có thể tiếp tục làm việc từ 2-10 tiếng khi bị mất điện,
  • tránh việc mất dữ liệu bán hàng.
  • Có thể quan sát trọng lượng và giá cả trên màn hình LED.
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo