CÂN ĐIỆN TỬ VIBRA-MACS

‘- Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000, 1/60.000.) – Màn hình hiển thị LED Số rỏ dể đọc. – Chức năng tự kiểm tra pin