CÂN ĐIỆN TỬ JWA

Màn hình hiển thị số tinh thể lỏng hoặc LCD độ phân giải hiển thị cao. – Người sử dụng có thể lựa chọn các đơn vị khác nhau Kg/g/lb theo nhu từng nhu cầu riêng của mình.

Cân Điện Tử JWA3 (3Kg x 0.1g)
Cân Điện Tử JWA6 (6Kg x 0.2g)
Cân Điện Tử JWA15 (15kg x 0.5g)
Cân Điện Tử JWA30 (30Kg x 1g)

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo