H.Line 0908 477 171

Load Cells Tedea-Huntleigh Models 1022

5Kg
10Kg
20Kg
30kg
40Kg
50Kg

Giá: Liên hệ
Chi tiết

• Cable Type:4 Wire, PVC, Single Floating Screen
• Load Capacity: 5,10,20,30,40,50 Kg
• Cell Output mV / V:2
• External Depth:22mm
• Length:130mm
• Input Impedance:415ohm
• Operating Temperature Range:-30°C to +70°C
• Supply Voltage:10V
• Carrying Capacity:20kg
• Depth:22mm
• External Length / Height:130mm
• External Width:30mm
• IP/NEMA Rating:IP66
• Lead Length:0.5m
• Operating Temperature Max:70°C
• Operating Temperature Min:-330°C
• Output:Unbalanced Bridge
• Output Impedance:350ohm
• Output Voltage:2mV
• Transducer Function:Load Cell

Khách hàng
H.Line 0908 477 171 08.39 212 989 P. Kỹ Thuật 0968 123 843
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7