H.Line 0908 477 171

CẢM BIẾN TẢI - PR6221 SATORIUS

Cảm biến tải – loadcell Sartorius Đức, Cảm biến tải Sartorius Đức, loadcell Sartorius Đức Capacity (t): 30, 40, 50 - Vật liệu: thép không gỉ. - Dùng cho cân ô tô, cân xe tải, cân bồn, cân silo. - Hãng sản xuất: Sartorius Đức

Phụ kiện lắp đặt:  PR6143/00N up to 25KN、PR6145/00N up to 50t、PR6011/30N MiniFLEXLOCK, 5kN

Bộ chuyển đổi dữ liệu:  MP26/00 、5210/00

Hộp nối dây:  MP90/06、PR6130/04N、PR6130/08、PR6130/64S、PR6135/11

Màn hình hiển thị:   PR5301/00、PR5510/00、PR5610/00、PR1612/02、PR1713/00、PR1720/00

Cân phân tích điện tử:  ED224S-0CE

 

Giá: Liên hệ
Chi tiết

Cảm biến  PR1591/00、PR5410/00、PR6201/14D1、PR6201/14L、PR6201/14LA、PR6201/15N、PR6201/15LA、PR6201/23 C3、PR6201/23D1、PR6201/24D1、PR6201/33D1、PR6201/34D1、PR6201/34D1E、PR6201/53D1、PR6201/53L、PR6201/54L、PR6201/54D1、PR6211/13D1、PR6211/13LT、PR6211/23D1、PR6211/33D1、PR6221/20t, C4、PR6221/30t、PR6221/75t, C4、PR6241/33D1、PR6246/13D1、PR6246/33C3、PR6251/53LA、MP58T/2268KG C3MR、

MP70/20KG C3、MP76/250kg C3、MP76/1t C3

Phụ kiện lắp đặt:  PR6143/00N up to 25KN、PR6145/00N up to 50t、PR6011/30N MiniFLEXLOCK, 5kN

Bộ chuyển đổi dữ liệu:  MP26/00 、5210/00

Hộp nối dây:  MP90/06、PR6130/04N、PR6130/08、PR6130/64S、PR6135/11

Màn hình hiển thị:   PR5301/00、PR5510/00、PR5610/00、PR1612/02、PR1713/00、PR1720/00

Cân phân tích điện tử:  ED224S-0CE

 

Cảm biến tải load cell     PR6201/13D1 PR6201/14D1  PR6201/24D1  PR6201/34D1 PR6201/54D1  PR6201/13D1E

PR6201/14C3 PR6201/14C3E PR6201/14D1E PR6201/14L  PR6201/14LA  PR6201/13LA

PR6201/15L  PR6201/15LA  PR6201/15N   PR6201/15NE PR6201/13L

Cảm biến tải load cell     PR6201/23C3 PR6201/23C3E PR6201/23D1  PR6201/23D1E  PR6201/23L  PR6201/23LA

PR6201/24C3 PR6201/24C3E PR6201/24C4  PR6201/24C4E  PR6201/24C5 PR6201/24C5E

Cảm biến tải load cell     PR6201/24C6 PR6201/24C6E PR6201/24D1E PR6201/24L    PR6201/24LA

PR6201/25LA PR6201/25N   PR6201/25NE

Cảm biến tải load cell     PR6201/33C3 PR6201/33C3E PR6201/33D1 PR6201/33D1E PR6201/33L  PR6201/33LA

PR6201/34C3 PR6201/34C3E PR6201/34C4 PR6201/34C4E PR6201/34C5 PR6201/34C5E

Cảm biến tải load cell     PR6201/34C6 PR6201/34C6E PR6201/34D1E PR6201/34LA

PR6201/35N  PR6201/35NE

PR6201/52D1 PR6201/52D1E PR6201/52L  PR6201/52LA  PR6201/53C3  PR6201/53C3E

Cảm biến tải load cell     PR6201/53D1 PR6201/53D1E PR6201/53L  PR6201/53LA

PR6201/54C3 PR6201/54C3E PR6201/54C4 PR6201/54C4E PR6201/54C5  PR6201/54C5E

PR6201/54D1E PR6201/54L  PR6201/54LA    PR1612/02 PR1713/00

Cảm biến tải load cell     PR1713/01  PR1713/02 PR1713/03 PR5410/00 PR5410/01 PR5510/00 PR5510/01 PR5510/20

PR5510/30  PR5510/40 PR5510/50 PR5510/90 PR5510/04 PR5510/06 PR5510/07 PR5510/08

Cảm biến tải load cell     PR5510/09  PR5510/12 PR5510/14 PR1721/31 PR1721/32 PR1721/34 PR1721/35 PR5610/00

PR5610/01  PR5610/02 PR5610/02 115V PR5610/03 PR5610/10 PR5610/11 PR5610/12

PR5610/12  115V PR5610/13 PR5610/20 PR5610/21 PR5610/22 PR5610/22 115V PR5610/23

Cảm biến tải load cell     PR5610/30  PR5610/31 PR5610/32 PR5610/32 115V PR5610/33 PR5610/40 PR5610/41

PR5610/42  PR5610/42 115V PR5610/43 PR5610/50 PR5610/51 PR5610/52 PR5610/52 115V

Cảm biến tải load cell     PR5610/53  PR5610/60 PR5610/61 PR5610/62 PR5610/62 115V PR5610/63 PR5610/70

PR5610/71  PR5610/72 PR5610/72 115V PR5610/73 PR5610/80 PR5610/81 PR5610/82

Cảm biến tải load cell     PR5610/82  115V PR5610/83 PR5610/90 PR5610/91 PR5610/92 PR5610/92 115V PR5610/93

PR5710/00  PR5710/10 PR5710/12 PR5710/20 PR5710/30 PR5710/40 PR5710/50 PR5710/60

Cảm biến tải load cell     PR5710/70  PR5710/80 PR5710/90 PR1721/21 PR1721/22 PR1721/24 PR5610/05

PR6001/00N PR6001/00S PR6001/01N PR6001/01S PR6001/02N PR6001/03N PR6001/10N

Cảm biến tải load cell     PR6001/10S PR6001/11N PR6001/11S PR6001/20N PR6001/20S PR6001/21N

PR6001/21S PR6001/30N PR6001/31N PR6001/32N PR6001/33N PR6001/90N PR6001/90S

Cảm biến tải load cell     PR6001/91N PR6001/91S PR6001/92N PR6001/92S PR6001/96N PR6001/98N PR6143/00N

PR6143/00S PR6143/10N PR6143/10S PR6143/15N PR6143/24S PR6143/25N PR6143/50N

Cảm biến tải load cell     PR6143/50S PR6143/54S PR6143/80  PR6143/83  PR6145/00N PR6145/00S PR6145/08N

PR6145/10N PR6152/02  PR6101/15N PR6101/24N PR6101/24S PR6101/25N PR6101/53N

PR6101/53S PR6101/54N PR6101/54S PR6111/53N PR6111/53S PR6121/00

Cảm biến tải load cell     PR6202/10tC1 PR6202/10tC1E PR6202/10tC3 PR6202/10tC3E PR6202/1tC1  PR6202/1tC1E

PR6202/25tC1 PR6202/25tC1E PR6202/25tC3 PR6202/25tC3E PR6202/25tC4 PR6202/25tC4E

Cảm biến tải load cell     PR6202/2tC1  PR6202/2tC1E  PR6202/2tC3  PR6202/2tC3E  PR6202/4tC1  PR6202/4tC1E

PR6202/4tC3  PR6202/4tC3E  PR6202/4tC4  PR6202/4tC4E  PR6202/50tC1 PR6202/50tC1E

Cảm biến tải load cell     PR6202/50tC3 PR6202/50tC3E PR6202/50tC4 PR6202/50tC4E PR6202/6tC1  PR6202/6tC1E

PR6202/6tC3  PR6202/6tC3E  PR6202/6tC4  PR6202/6tC4E  PR6002/00S   PR6002/01S

PR6002/02S PR6002/03S  PR6002/04S  PR6002/05S  PR6002/10S  PR6002/11S PR6002/20S

Cảm biến tải load cell     PR6002/21S PR6207/11C3 PR6207/11D1 PR6207/12C3 PR6207/12D1 PR6207/21C3

PR6207/21D1 PR6207/22C3 PR6207/22D1 PR6207/51C3  PR6207/51D1 PR6007/00N

PR6007/00S  PR6211/12D1 PR6211/13D1 PR6211/13D1E PR6211/13LT PR6211/14D1

Cảm biến tải load cell     PR6211/14D1E PR6211/22D1 PR6211/23D1  PR6211/23D1E PR6211/23LT PR6211/31D1

PR6211/32D1  PR6211/33D1 PR6211/33D1E PR6211/51D1  PR6211/52D1 PR6211/52D1E

Cảm biến tải load cell     PR6211/52LT  PR6211/53D1 PR6211/53D1E PR6211/53LT  PR6011/00N  PR6011/00S

PR6011/03N  PR6011/10N  PR6011/10S PR6011/11N PR6011/11S   PR6011/20N PR6011/20S

Cảm biến tải load cell     PR6011/30N  PR6011/30S  PR6011/40N PR6011/40S PR6221/20tC3 PR6221/20tC3

PR6221/20tC4 PR6221/20tC4E PR6221/20tC5 PR6221/20tC5E PR6221/20tC6 PR6221/20tC6E

Cảm biến tải load cell     PR6221/25tC3 PR6221/25tC3E PR6221/25tC4 PR6221/25tC4E PR6221/25tC5 PR6221/25tC5E

PR6221/25tC6 PR6221/25tC6E PR6221/30tC3 PR6221/30tC3E PR6221/30tC4 PR6221/30tC4E

Cảm biến tải load cell     PR6221/30tC5 PR6221/30tC5E PR6221/30tC6 PR6221/30tC6E PR6221/50tC3 PR6221/50tC3E

PR6221/50tC4E PR6221/50tC5 PR6221/50tC5E PR6221/60tC3 PR6221/60tC3E PR6221/60tC4

Cảm biến tải load cell     PR6221/60tC4E PR6221/60tC5 PR6221/60tC5E PR6221/75tC3 PR6221/75tC3E PR6221/75tC4

PR6221/75tC4E PR6221/75tC5 PR6221/75tC5E PR6021/00N   PR6021/01N    PR6021/08

Cảm biến tải load cell     PR6021/68S   PR6241/12D1 PR6241/12D1E PR6241/13C3 PR6241/13C3E PR6241/13C6

PR6241/13C6E PR6241/13D1 PR6241/13D1E PR6241/22C3 PR6241/22C3E PR6241/22C6

PR6241/22C6E PR6241/22D1 PR6241/22D1E PR6241/23C3 PR6241/23C3E PR6241/23C6

Cảm biến tải load cell     PR6241/23C6E PR6241/23D1 PR6241/23D1E PR6241/32C3 PR6241/32C3E PR6241/32C6

PR6241/32C6E PR6241/32D1 PR6241/32D1E PR6241/33C3 PR6241/33C3E PR6241/33C6

PR6241/33C6E PR6241/33D1 PR6241/33D1E PR6241/52C3 PR6241/52C3E PR6241/52C6

Cảm biến tải load cell     PR6241/52C6E PR6241/52D1 PR6241/52D1E PR6241/53C3 PR6241/53C3E PR6241/53D1

PR6241/53D1E PR6041/03N PR6041/30N PR6041/30S PR6041/40N PR6041/40S  PR6041/51S

Cảm biến tải load cell     PR6043/30N   PR6043/30S PR6043/31S PR6043/40N PR6043/40S PR6246/12D1 PR6246/12D1E

PR6246/13C3 PR6246/13C3E PR6246/13C6 PR6246/13C6E PR6246/13D1 PR6246/13D1E

PR6246/22C3 PR6246/22C3E PR6246/22C6 PR6246/22C6E PR6246/22D1 PR6246/22D1

Cảm biến tải load cell     PR6246/23C3 PR6246/23C3E PR6246/23C6 PR6246/23C6E PR6246/23D1 PR6246/23D1E

PR6246/32C3 PR6246/32C3E PR6246/32C6 PR6246/32C6E PR6246/32D1 PR6246/32D1E

PR6246/33C3 PR6246/33C3E PR6246/33C6 PR6246/33C6E PR6246/33D1 PR6246/33D1E

Cảm biến tải load cell     PR6246/52C3 PR6246/52C3E PR6246/52C6 PR6246/52C6E PR6246/52D1 PR6246/52D1E

PR6046/00N  PR6046/00S PR6046/11N  PR6046/11S   PR6251/13L  PR6251/13LA  PR6251/13LAC

PR6251/13LE PR6251/14L PR6251/14LA PR6251/14LAC PR6251/14LE PR6251/23L

Cảm biến tải load cell     PR6251/23LA PR6251/23LAC PR6251/23LE PR6251/24L PR6251/24LA PR6251/24LAC

PR6251/24LE PR6251/33L   PR6251/33LA PR6251/33LAC PR6251/33LE PR6251/52L

PR6251/52LA PR6251/52LAC PR6251/52LE PR6251/53L   PR6251/53LA PR6251/53LAC

Cảm biến tải load cell     PR6251/53LE PR6051/00S   PR6051/02   PR6051/10S   PR6051/11S  PR6151/05C1 PR6151/05C2

PR6151/11C1 PR6151/11C2  PR6151/21C1 PR6151/21C2  PR6151/31C1 PR6151/31C2

Cảm biến tải load cell     PR6151/51C1 PR6151/51C2 PR6130/04N PR6130/08  PR6130/64S PR6130/68S PR6135/01

PR6135/01A  PR6135/11   PR6135/12  PR6135/21  PR6135/22A PR6135/31  PR6135/32 PR6135/51

PR6136/01   PR6136/01A  PR6136/12  PR6136/22A PR6136/32  PR6136/51

Certificate A Certificate C Certificate D Conformity Functional Test

LC cable(12-15) LC cable(12-20) LC cable(5-12) LC cable(5-20) LC cable(HT)12m

LC cable(HT)15m LC cable(HT)20m

Cảm biến tải load cell     MP40/10N MP40/11C3 MP40/11N MP40/16C3 MP40/16N MP40/20N MP40/21C3 MP40/21N

MP40/30N MP40/31C3 MP40/31N MP40/60C3 MP40/60N MP41/11C3 MP41/11N MP41/12C3

Cảm biến tải load cell     MP41/12N MP41/16C3 MP41/16N MP41/21C3 MP41/21N MP41/31C3 MP41/31N MP41/50C3

MP41/50N MP41/51C3 MP41/51N MP41/76C3 MP41/76N MP42/12C3 MP42/12N MP42/17C3

Cảm biến tải load cell     MP42/17N MP42/22C3 MP42/22N MP42/32C3 MP42/32N MP42/51C3 MP42/51N MP42/52C3

MP42/52N MP42/76C3 MP42/76N MP46/13C3 MP46/13N MP46/23C3 MP46/23N MP46/33C3

Cảm biến tải load cell     MP46/33N MP46/52C3 MP46/52N MP46/53C3 MP46/53N MP46/81   MP46/82  MP47/12C3

MP47/12N MP47/21C3 MP47/21N MP47/22C3 MP47/22N MP47/51C3 MP47/51N MP48/13C3

Cảm biến tải load cell     MP48/13N MP48/23C3 MP48/23N MP48/33C3 MP48/33N MP48/52C3 MP48/52N MP48/53C3

MP48/53N MP48/81   MP48/82  MP48/97   MP48/98  MP49/13C3 MP49/13N MP49/23C3

Cảm biến tải load cell     MP49/23N MP49/33C3 MP49/33N MP49/52C3 MP49/52N MP49/53C3 MP49/53N MP49/81

MP49/82  MP49/91   MP49/92  MP49/95   MP49/96  MP50/10kg C3 MP50/10kg C3MR

MP50/10kg N    MP50/15kg C3 MP50/15kg C3MR MP50/15kg N    MP50/20kg C3

Cảm biến tải load cell     MP50/20kg C3MR MP50/20kg N  MP50/30kg C3   MP50/30kg C3MR MP50/30kg N

MP50/35kg C3 MP50/35kg C3MR MP50/35kg N MP50/3kg C3 MP50/3kg C3MR MP50/3kg N

MP50/5kg C3  MP50/5kg C3MR  MP50/5kg N  MP50/7kg C3 MP50/7kg C3MR MP50/7kg N

Cảm biến tải load cell     MP50S/2kg N  MP50S/3kg N    MP50S/5kg N MP51/100kg C3 MP51/100kg C3MR

MP51/100kg N MP51/10kg C3   MP51/10kg C3MR MP51/10kg N MP51/15kg C3  MP51/15kg C3MR

Cảm biến tải load cell  MP51/15kg N  MP51/20kg C3   MP51/20kg C3MR MP51/20kg N MP51/30kg C3

MP51/30kg C3MR MP51/30kg N MP51/3kg C3 MP51/3kg C3MR MP51/3kg N MP51/50kg C3

Cảm biến tải load cell     MP51/50kg C3MR MP51/50kg N MP51/5kg C3 MP51/5kg C3MR MP51/5kg N MP51/75kg C3

MP51/75kg C3MR MP51/75kg N MP51/7kg C3 MP51/7kg C3MR MP51/7kg N MP52/100kg C3

Cảm biến tải load cell    MP52/100kg C3E MP52/100kg C3MR MP52/100kg C3MRE MP52/100kg N MP52/150kg C3

MP52/150kg C3E MP52/150kg C3MR MP52/150kg C3MRE MP52/150kg N MP52/200kg C3

MP52/200kg C3  MP52/200kg C3MR MP52/200kg C3MRE MP52/200kg N MP52/250kg C3

Cảm biến tải load cell     MP52/250kg C3E MP52/250kg C3MR MP52/250kg C3MRE MP52/250kg N MP52/300kg C3

MP52/300kg C3E MP52/300kg C3MR MP52/300kg C3MRE MP52/300kg N MP52/500kg C3

MP52/500kg C3E MP52/500kg C3MR MP52/500kg C3MRE MP52/500kg N MP52/50kg C3

Cảm biến tải load cell     MP52/50kg C3E  MP52/50kg C3MR  MP52/50kg C3MRE  MP52/50kg N  MP52/75kg C3

MP52/75kg C3E  MP52/75kg C3MR  MP52/75kg C3MRE  MP52/75kg N  MP55/100KG C3MR

Cảm biến tải load cell MP55/100KG C3MR+ MP55/100KG C3MR+E MP55/100KG C3MR  MP55/100KG C4

MP55/200KG C4E   MP55/10KG C3MR    MP55/10KG C3MR+  MP55/10KG C3MR+E

MP55/10KG C3MRE  MP55/10KG C4      MP55/10KG C4     MP55/200KG C3MR

MP55/200KG C3MR+ MP55/200KG C3MR+E MP55/200KG C3MRE MP55/200KG C4

Cảm biến tải load cell     MP55/200KG C4E   MP55/20KG C3MR    MP55/20KG C3MR+  MP55/20KG C3MR+E

MP55/20KG C3MRE  MP55/20KG C4      MP55/20KG C4E    MP55/50KG C3MR

MP55/50KG C3MR+  MP55/50KG C3MR+E  MP55/50KG C3MRE  MP55/50KG C4

MP55/50KG C4E  MP56/125kg C3  MP56/125kg N MP56/1t C3   MP56/1t N MP56/250kg C3

Cảm biến tải load cell MP56/250kg N   MP56/2t C3     MP56/2t N    MP56/3t C3   MP56/3t N MP56/500kg C3

MP56/500kg N   MP56/5t C3     MP56/5t N    MP56/60kg C3 MP56/60kg N

Cảm biến tải load cell MP57/100kg C3  MP57/100kg C3E MP57/100kg C3MR  MP57/100kg C3MR+  MP57/100kg C3MR+E

MP57/100kg C3MRE

MP57/100kg N     MP57/10kg C3   MP57/10kg C3E MP57/10kg C3MR  MP57/10kg C3MR+

Cảm biến tải load cell     MP57/10kg C3MR+E MP57/10kg C3MR MP57/10kg N   MP57/200kg C3   MP57/200kg C3E

MP57/200kg C3MR  MP57/200kg C3MR+  MP57/200kg C3MR+E   MP57/200kg C3MR

MP57/200kg N     MP57/20kg C3      MP57/20kg C3E       MP57/20kg C3MR   MP57/20kg C3MR+

Cảm biến tải load cell     MP57/20kg C3MR+E MP57/20kg C3MR    MP57/20kg N         MP57/250kg C3    MP57/250kg C3E

MP57/250kg C3MR  MP57/250kg C3MR+  MP57/250kg C3MR+E   MP57/250kg C3MRE

Cảm biến tải load cell     MP57/250kg N     MP57/30kg C3      MP57/30kg C3        MP57/30kg C3MR   MP57/30kg C3MR+

MP57/30kg C3MR+E MP57/30kg C3MRE   MP57/30kg N         MP57/500kg C3    MP57/500kg C3E

Cảm biến tải load cell     MP57/500kg C3MR  MP57/500kg C3MR+  MP57/500kg C3MR+E   MP57/500kg C3MR

MP57/500kg N     MP57/5kg C3       MP57/50kg C3E       MP57/50kg C3MR   MP57/50kg C3MR+

Cảm biến tải load cell     MP57/50kg C3MR+E MP57/50kg C3MRE   MP57/50kg N         MP57/5kg C3      MP57/5kg C3E

MP57/5kg C3MR    MP57/5kg C3MR+    MP57/5kg C3MR+E     MP57/5kg C3MRE   MP57/5kg N

Cảm biến tải load cell  MP58/1134KG C3   MP58/1134KG C3E   MP58/1134KG C3MR    MP58/1134KG C3MRE

MP58/1134KG N    MP58/1134KG NE    MP58/2268KG C3      MP58/2268KG C3E

MP58/2268KG C3MR MP58/2268KG C3MRE MP58/2268KG N       MP58/2268KG NE

Cảm biến tải load cell     MP58/227KG C3    MP58/227KG C3E    MP58/227KG C3MR     MP58/227KG C3MRE

MP58/227KG N     MP58/227KG NE     MP58/454KG C3       MP58/454KG C3E   MP58/454KG C3MR

Cảm biến tải load cell     MP58/454KG C3MRE MP58/454KG N      MP58/454KG NE MP58/91KG C3 MP58/91KG C3E

MP580/91KG C3MR  MP58/91KG C3MRE   MP58/91KG N MP58/91KG NE MP58T/1134KG C3

Cảm biến tải load cell   MP58T/1134KG C3E MP58T/1134KG C3MR MP58T/1134KG C3MRE  MP58T/1134KG N

MP58T/1134KG NE  MP58T/2268KG C3   MP58/2268KG C3E     MP58/2268KG C3MR

MP58T/2268KG C3MRE MP58T/2268KG N  MP58T/2268KG NE     MP58T/227KG C3

MP58T/227KG C3E  MP58T/227KG C3MR  MP58T/227KG C3MRE   MP58T/227KG N

Cảm biến tải load cell     MP58T/227KG NE   MP58T/454KG C3    MP58T/454KG C3E     MP58T/454KG C3MR

MP58T/454KG C3MRE  MP58T/454KG N   MP58T/454KG NE      MP58T/91KG C3

MP58T/91KG C3E   MP58T/91KG C3MR   MP58T/91KG C3MRE    MP58T/91KG N

MP58T/91KG NE    MP59/1t C3        MP59/1t C3E         MP59/1t C3MR      MP59/1t C3MRE

Cảm biến tải load cell  MP59/1t N        MP59/2t C3        MP59/2t C3E         MP59/2t C3MR      MP59/2t C3MRE

Cảm biến tải load cell MP59/2t N        MP59/3t C3        MP59/3t C3E         MP59/3t C3MR      MP59/3t C3MRE

MP59/3t N        MP59/500kg C3

MP59/500kg C3E   MP59/500kg C3MR   MP59/500kg C3MRE    MP59/500kg N      MP59/5t C3

Cảm biến tải load cell   MP59/5t C3E  MP59/5t C3MR  MP59/5t C3MRE  MP59/5t N  MP59/71N    MP59/71S MP59/72N

MP59/72S     MP59/83       MP59/84        MP59/91    MP59/92     MP59/93  MP59/94

Cảm biến tải load cell     MP59/95      MP59/96       MP59/97        MP59/98    MP59T/1t C3 MP59T/1t C3E

MP59T/1t C3MR              MP59T/1t C3MRE

Cảm biến tải load cell     MP59T/1t N   MP59T/2t C3   MP59T/2t C3E   MP59T/2t C3MR    MP59T/2t C3MRE    MP59T/2t N

MP59T/3t C3  MP59T/3t C3E  MP59T/3t C3MR  MP59T/3t C3MRE   MP59T/3t N

Cảm biến tải load cell     MP59T/500kg C3 MP59T/500kg C3E MP59T/500kg C3MR MP59T/500kg C3MRE

MP59T/500kg N  MP59T/5t C3     MP59T/5t C3E     MP59T/5t C3MR    MP59T/5t C3MRE

Cảm biến tải load cell     MP59T/5t N     MP80/12 MP80/31 MP80/32  MP80/51 MP80/80 MP90/04 MP90/06 MP20/00

MP20/10 MP20/20 MP20/30 MP25/00 MP25/01 MP25/10 M30/00  MP30/01 M30/10

MP30/11 MP30/20 MP30/31 MP30/32

Cảm biến tải load cell     PR1250/000 PR1250/045 PR1250/105 PR1250/205

PR1252/000 PR1256/10 PR1256/20 PR1256/31 PR1256/32 PR1259/00 PR1590/24 PR1590/66

Cảm biến tải load cell     PR1591/00  PR1591/10 PR1591/60 PR1710/01 PR1710/02 PR1710/04 PR1710/11 PR1710/12

PR1710/14  PR1710/61 PR1710/62 PR1710/64 PR1710/71 PR1710/72 PR1710/74 PR1711/61

Cảm biến tải load cell     PR1711/62  PR1711/64 PR1720/00 PR1720/01 PR1720/10 PR1720/11 PR1720/60 PR1722/00

PR5210/00  PR5210/10 PR5210/11 PR5220/00 PR52201/01 PR5220/04  PR5101/60

Cảm biến tải load cell     PR5102/60  PR5103/60 PR1510/00 PR1601/00 PR1602/00 PR1603/00 PR1604/00 PR1605/00

PR1606/00  PR1606/80 PR1606/81 PR1607/00 PR1608/00 PR1608/10 PR1609/00 PR1613/05

Cảm biến tải load cell     PR1620/01  PR1620/02 PR1621/00 PR1623/10 PR1623/20 PR1623/30 PR1624/00 PR1625/60

PR1626/60  PR1627/00 PR1628/00 PR1628/60 PR1629/60 PR1699/99 PR1713/04 PR1713/05

Cảm biến tải load cell     PR1713/06  PR1713/07 PR1713/08 PR1713/12 PR1713/13 PR1713/14 PR1713/15 PR1713/17

PR1713/20  PR1713/21 PR1713/24 PR1713/30 PR1713/31 PR1713/32 PR1713/91 PR1721/11

Cảm biến tải load cell     PR1721/12  PR1721/14 PR1740/00 PR1740/11 PR1740/21 PR1740/31 PR1740/41 PR1750/60

PR1781/13  PR1791/10 PR1791/13 PR1792/10 PR1792/13 PR1792/20 PR1799/99

Protective Varnish PS150/PH00 Tagging TM295LL/PH00 VT510/PHOOE PR8001/01 PR8301/00

PR8301/10 PR8301/20 PR8301/21 PR8302/10 PR8302/20 PR8302/21 PR8400/00 PR8400/11

PR8400/12 PR8400/13 PR8400/14 PR8400/21 PR8400/31 PR8400/41 PR8901/81

Manual PR5210d      Manual PR5210e    Manual PR5610/00d Manual PR5610/00e

Manual PR5610/005ed Manual PR5610/10d Manual PR5610/10e Manual PR5610/20d

Manual PR5610/20e   Manual PR5610/30d Manual PR5610/30e Manual PR5610/40d

Manual PR5610/40e   Manual PR5610d    Manual PR5610e

 • Pháp: Precia-Molen, Scaime, Master-K
 • Hàn quốc: Fine, Dacell, Senstech, SETech, CAS, Hitrol…
 • Mỹ: Futeck, Dytran, CTC, AMTI, Labworks…
 • Nhật Bản: A&D/AND, Chino, Sumitomo…
 • Canada: GENERAL MEASURE.GM
 • Đức: HBM, REO, PMA, MMF, FLINTEC, NORD, Philips…
 • Áo: E+E
 • Thụy Sỹ: Mettler Toledo, Kistler
 • Đan Mạch: B&K, H&B, Danfoss
 • Đài Loan: BDE, TPK
 • Trung quốc: Yaohua, Zemic, Keli
 • Anh: Hydronix, LCM System, Hansford Sensor, Sherborne sensor…
 • Ý: AEP, Paovne, N.B.C Elettonica…
 • Tây Ban Nha: UTILCELL, Sensocar
 • Nga: MIDA
 • New Zealand: PT
Khách hàng
H.Line 0908 477 171 08.39 212 989 P. Kỹ Thuật 0968 123 843
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7