H.Line 0908 477 171

Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 1kg)

Quả cân chuẩn - một khái niệm không xa lạ với người sử dụng cân điện tử. Ngoài việc sử dụng quả cân chuẩn để cal chỉnh (hiệu chỉnh), giúp cân nhận đúng trọng lượng chuẩn (được kiểm định bởi cơ quan nhà nước). Người sử dụng còn dùng quả cân chuẩn để kiểm tra tính chính xác cân điện tử đang trong quá trình sử dụng. Quả cân chuẩn cũng là cơ sở để xác định lại mức chính xác giữa các cân điện tử của người mua và người bán, giúp quá trình mua bán diễn ra thuận lợi, tin tưởng.

Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg-1kg) được làm từ Inox 304, đúng trọng lượng chuẩn được kiểm định bởi Tổng cục đo lường Việt Nam.

 - Trọng lượng chuẩn: 1mg đến 1kg
 - Cấp chính xác: F1

 - Số lượng: tổng cộng 25 quả cân chuẩn.
 - Chất liệu: Inox 100%.
 - Màu sắc: sáng bóng Inox.

 - Ứng dụng: dùng để hiệu chuẩn và kiểm tra cân vàng, cân phân tích theo cấp chính xác I và II

Giá: Liên hệ
Chi tiết

THÔNG TIN CHI TIẾT BỘ QUẢ CÂN CHUẨN F1 (1mg - 1kg)

1. Sử dụng quả cân chuẩn:

Quả cân chuẩn theo tiêu chuẩn OIML R.111 có những cấp chính xác sau:

  • E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3, M3
  • F1 ≤ 25µT ; F2 ≤ 80 µT ; M1 ≤ 250 µT

Sử dụng

  • E1: liên kết với chuẩn quốc gia và truyền xuống E2;
  • E2: dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả F1, dùng với cân cấp chính xác 1;
  • F1: dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả F2, dùng với cân cấp chính xác 1 và 2;
  • F2: dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả M1, M2 dùng với cân cấp chính xác 2;
  • M1: dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả M2 dùng với cân cấp chính xác 3;
  • M2: dùng để hiệu chỉnh, kiểm định quả M3, dùng phổ biến trong thương mại với cân cấp chính xác 3.

2. Số lượng bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 1kg):

Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 1kg) bao gồm 25 quả, được bảo vệ bằng hộp nhôm có 25 hốc chứa an toàn, chống trầy, mút êm mịn.

STT Bộ quả cân chuẩn F1 (1mg - 1kg) Trọng lượng chuẩn Số lượng
1  Quả cân chuẩn 1 mg 1 mg  1 quả
2  Quả cân chuẩn 2 mg 2 mg  2 quả
3  Quả cân chuẩn 5 mg 5 mg  1 quả
4  Quả cân chuẩn 10 mg 10 mg  1 quả
5  Quả cân chuẩn 20 mg 20 mg  2 quả
6  Quả cân chuẩn 50 mg 50 mg  1 quả
7  Quả cân chuẩn 100 mg 100 mg  1 quả
8  Quả cân chuẩn 200 mg 200 mg  2 quả
9  Quả cân chuẩn 500 mg 500 mg  1 quả
10  Quả cân chuẩn 1 g 1 g  1 quả
11  Quả cân chuẩn 2 g 2 g  2 quả
12  Quả cân chuẩn 5 g 5 g  1 quả
13  Quả cân chuẩn 10 g 10 g  1 quả
14  Quả cân chuẩn 20 g 20 g  2 quả
15  Quả cân chuẩn 50 g 50 g  1 quả
16  Quả cân chuẩn 100 g 100 g  1 quả
17  Quả cân chuẩn 200 g 200 g  2 quả
18  Quả cân chuẩn 500 g 500 g  1 quả
19  Quả cân chuẩn 1 kg 1 kg  1 quả
Khách hàng
H.Line 0908 477 171 08.39 212 989 P. Kỹ Thuật 0968 123 843
Miễn phí
giao hàng
Giá
cạnh tranh
Hàng
chính hãng
Hỗ trợ
kỹ thuật 24/7